Informační centrum

METRO “B” – zastávka Karlovo náměstí, výstup Palackého náměstí, v levé části vestibulu (od eskalátorů), směr Zítkovy sady

Zodpovědná osoba: Šárka Pittermannová
Telefon: +420 222 646 151
Mobil: +420 775 024 010
E-mail: palackeho.ic@dssv-vlasska.cz

OTEVÍRACÍ DOBA IC DSSV PRO VEŘEJNOST:

Pondělí 09:00 – 16:30
Úterý 09:00 – 18:00
Středa 09:00 – 16:30
Čtvrtek 09:00 – 18:00
Pátek 09:00 – 15:00

 

Spojení do IC:

METRO– zastávka Karlovo náměstí, výstup Palackého nám.; ve vestibulu se držte stále vlevo, sídlíme na jeho konci s výhledem na Zítkovy sady.
Vchod – stříbrné prosklené dveře.
TRAM – č. 3, 4, 7, 10, 16, 17; zastávka Palackého náměstí. Vstup do metra ze Zítkových sadů.
BUS – č. 176, zastávka Palackého náměstí.

V září roku 2007 Domov sociálních služeb Vlašská (dále již jen DSSV) ve
spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Magistrátem hl. m. Prahy
podpořil vznik projektu informačního centra, které si klade za cíl:

  • informovat veřejnost o životě mentálně postižených spoluobčanů
  • informovat o procesu transformace sociálních služeb DSSV
  • prezentovat aktivity klientů DSSV – prodejem výrobků, pořádáním výstav, výtvarných a pracovních dílen, organizováním koncertů a šířením dobrého jména podniku
  • vytvářet tmelící prvek v rámci spolupráce mezi jednotlivými službami rozmístěnými v různých částech Prahy a v Doubravčanech u Kolína
  • pořádat propagační akce
  • spolupracovat se vzdělávacími institucemi
  • zajišťovat pestré kulturní vyžití klientů i zaměstnanců DSSV

Specifickou devizou informačního centra je dobrá dostupnost, a to všemi dopravními prostředky, ve středu města. Toho hojně využívají nejen klienti a zaměstnanci DSSV (k využití prostoru pro společné programy, oslavy, besedy, školení, promítání), ale i rodiče a příznivci DSSV, kteří centrum často navštěvují. Během dosavadního čtyřletého fungování informačního centra došlo k integraci klientů v komunitě Prahy 2, zvláště v části Podskalí, kde jsme navázali řadů přátelských vztahů (s místní knihovnou, lékárnou, střední školou potravinářskou, botanickou zahradou, Emauzským klášterem).