Informační centrum

METRO “B” – zastávka Karlovo náměstí, výstup Palackého náměstí, v levé části vestibulu (od eskalátorů), směr Zítkovy sady

Zodpovědná osoba: Šárka Pittermannová
Mobil: +420 775 024 010
E-mail: pittermannova@dssv-vlasska.cz

 

 

Spojení do IC:

METRO– zastávka Karlovo náměstí, výstup Palackého nám.; ve vestibulu se držte stále vlevo, sídlíme na jeho konci s výhledem na Zítkovy sady.
Vchod – stříbrné prosklené dveře.
TRAM – č. 3, 4, 7, 10, 16, 17; zastávka Palackého náměstí. Vstup do metra ze Zítkových sadů.
BUS – č. 176, zastávka Palackého náměstí.

V září roku 2007 Domov sociálních služeb Vlašská (dále již jen DSSV) ve
spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Magistrátem hl. m. Prahy
podpořil vznik projektu informačního centra, které si klade za cíl:

  • informovat veřejnost o životě mentálně postižených spoluobčanů
  • informovat o procesu transformace sociálních služeb DSSV
  • prezentovat aktivity klientů DSSV – prodejem výrobků, pořádáním výstav, výtvarných a pracovních dílen, organizováním koncertů a šířením dobrého jména podniku
  • vytvářet tmelící prvek v rámci spolupráce mezi jednotlivými službami rozmístěnými v různých částech Prahy a v Doubravčanech u Kolína
  • pořádat propagační akce
  • spolupracovat se vzdělávacími institucemi
  • zajišťovat pestré kulturní vyžití klientů i zaměstnanců DSSV

Specifickou devízou Informačního centra je dobrá dostupnost, a to všemi dopravními prostředky v centru města. Toho hojně využívají nejen klienti a zaměstnanci DSSV, ale i rodiče a příznivci DSSV. Prostory jsou využívány pro společné programy, oslavy, kurzy, dílny, školení či promítání. Během svého dosavadního fungování jsme navázali spolupráci s mnoha zařízeními se stejnou cílovou skupinou a získali tím nové možnosti – společné projekty, návštěvy, výlety. Významným počinem je spolupráce s Galerií Mimochodem, která svými výtvarnými díly zdobí příchozí pasáž.