Smlouvy VZ

Seznam dokumentů:

Rekonstrukce bytového objektu Na Dlážděnce 1312/9, Praha 8 – Libeň

Nákup osobních vozidel / mikrobusů / pro potřeby příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV – opakované zadání

Nákup osobních vozidel pro potřeby příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV – opakované zadání

Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 1312/9, Praha 8 – výběr projektanta

Zpevnění ploch – středisko Papírenská

Vybudování retenční nádrže – středisko Doubravčany

Rekonstrukce střechy – středisko Papírenská

Minidumper Lumag – středisko Vlašská

Automobil na rozvoz stravy – středisko Vlašská

Rekonstrukce vrat a plotu – středisko Papírenská

Oprava zpevněné plochy nádvoří objektu – středisko Vlašská

Oprava pobytové zóny klientů – středisko Doubravčany

Rekonstrukce opěrných stěn v areálu DSSV

Repase okenic – středisko Vlašská

Traktor Goliath pro DSSV – středisko Vlašská

Rekonstrukce podlahy kavárny – středisko Vlašská

Zastřešení zahradní kavárny pro klienty DSSV – středisko Vlašská

Pobytový přístřešek pro venkovní terapii klientů DSSV – středisko Vlašská

Výměna oken pro DSSV – středisko Vlašská

Instalace záložní zdroje pro DSSV – středisko Doubravčany

Instalace záložního zdroje pro DSSV – středisko Vlašská

Zateplení objektu DSSV – středisko Vilová

Instalace výtahu – středisko Vlašská

Nákup a instalace klimatizace středisko Doubravčany

Rekonstrukce terasy ve středisku Doubravčany

Revitalizace zeleně ve středisku Dlážděnka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages: 1 2