Projekt TEDDIP’Europe

Projekt TEDDIP byl zahájen v lednu roku 2016 (s trváním do ledna 2018) a je financován v rámci programu ERASMUS+ Strategická partnerství v oblasti mládeže.

Partneři projektu:

 • Koordinátor: Association Joseph Sauvy – IME Al Casal (Francie)
 • ALFMED (Francie)
 • Association Image Mémoire Corps (Francie)
 • CC Les Aigues (Španělsko)
 • CESIE (Itálie)
 • Eppas, z.s. a DSSV

 

Cílem projektu je sdílení zdrojů, nápadů a inspirací z oblasti vzdělávání a podpory dětí a mladých lidí s mentálním postižením. Projekt je zaměřen jak na děti a mladé lidí s poruchami autistického spektra (ve francoužštině zkratka TED), tak i na děti a mladé lidí se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením (ve francoužštině zkratka DIP).¨

Součástí projektu byly i krátkodobé mobility mezi partnery projektu, kterých se přímo zúčastnilo přes 300 mladých lidí s mentálním postižením a 50 profesionálů pracujících s těmito dětmi a mladými lidmi (pedagogů, vychovatelů a zaměstnanců pomáhajících profesí). Cílem mobilit bylo:

 • výměna metod a postupů týkajících se vzdělávání dětí a mladých lidí s mentálním postižením;
 • zavádění těchto nových metod do praxe;
 • vytvoření vzdělávacích videí, fotografií a prováděcího manual k těmto videím.

Výstupy projektu TEDDIP:

 1. národní analýza na téma deinstitucionalizace sociálních služeb a podpůrných struktur pro děti a mládež s mentálním postižením:

TEDDIP zpráva

 1. vzdělávací videa ukazující přístupy a metody práce s dětmi a mladými lidmi s mentálním postižením, používané pracovníky organizací zapojených do projektu (Francie, Španělsko, Itálie a Česká republika):

         

 

 1. průvodce neboli soupis příkladů dobrých praxí:

TEDDIP_průvodce

 1. Bílá kniha – doporučení pro podporu deinstitucionalizace sociálních služeb a podpůrných struktur pro děti a mládež s mentálním postižením.