Opatření – Karanténa

Detaily:

S platností od 10.3.2020 bude ukončen provoz všech CDS v organizaci DSSV Vlašská.

S platností od 9.3.2020 jsou zrušeny návštěvy v DSSV. Ve výjimečných případech je potřeba návštěvy projednat předem s panem ředitelem Mgr. O. Bacovským, MBA.

S platností od 16.3.2020 po projednání s opatrovníky jsme uzavřeli Týdenní stacionáře DSSV.

Děkujeme za pochopení.

Otevření DSSV po uvolnění opatření:

Odkaz: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ