Opatření – Karanténa

 Příkaz ředitele ze dne 1.11.2021:

Odkaz: Příkaz č. 2-2021 (Návštěvy)

Příkaz ředitele ze dne 29.7.2021:  

Odkaz: Příkaz č. 1-2021 (Návštěvy)

 

Od 16.1.2022 zákaz návštěv ve středisku Vlašská. Po nezbytně nutnou dobu bude též uzavřena služba centrum denních služeb ve středisku Vlašská. Protiepemická opatření byla zrušena 31.1.2022

Od 20.1.2022 zákaz návštěv ve středisku Papírenská. Pražská hygienická stanice vyhlásila karanténu na zařízení do 31.1.2022.

 

S platností od 10.3.2020 bude ukončen provoz všech CDS v organizaci DSSV Vlašská.

S platností od 9.3.2020 jsou zrušeny návštěvy v DSSV. Ve výjimečných případech je potřeba návštěvy projednat předem s panem ředitelem Mgr. O. Bacovským, MBA.

S platností od 16.3.2020 po projednání s opatrovníky jsme uzavřeli Týdenní stacionáře DSSV.

Děkujeme za pochopení.

Otevření DSSV po uvolnění opatření:

Odkaz: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

S platností od 18.9.2020 jsou dle nařízení HSHMP č. 11/2020 zrušeny návštěvy v DSSV do 18.10.2020. Ve výjimečných případech je potřeba návštěvy projednat vždy předem s vedoucí střediska.

Děkujeme za pochopení.

 

Na základě vyhlášení „Nouzového stavu“ od 5.10.2020 na 30 dní – jsou i nadále zrušeny návštěvy v DSSV. Ve  výjimečných případech je potřeba návštěvy projednat předem s vedoucími  středisek.

Děkujeme za pochopení.

 

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 a Doporučeného postupu č.17/2020 platného od 2.12. 2020 je nutné dodržovat ze strany návštěv u klientů v DSSV režimová opatření. Je nutné používat po celou dobu návštěv osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Návštěvy je nutné předem zkonzultovat s vedoucími středisek.

Pro návštěvy jsou k dispozici:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘI PROVEDENÍ POC TESTU PRO TŘETÍ OSOBY (NÁVŠTĚVY)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ PRO TŘETÍ OSOBY (NÁVŠTĚVY)