Opatření – Karanténa

Od 16.1.2022 zákaz návštěv ve středisku Vlašská. Po nezbytně nutnou dobu bude též uzavřena služba centrum denních služeb v středisku Vlašská.

Od 20.1.2022 zákaz návštěv ve středisku Papírenská. Pražská hygienická stanice vyhlásila karanténu na zařízení do odvolání. 

 

Příkaz ředitele ze dne 1.11.2021:

Odkaz: Příkaz č. 2-2021 (Návštěvy)

Příkaz ředitele ze dne 29.7.2021:  

Odkaz: Příkaz č. 1-2021 (Návštěvy)

 

S platností od 10.3.2020 bude ukončen provoz všech CDS v organizaci DSSV Vlašská.

S platností od 9.3.2020 jsou zrušeny návštěvy v DSSV. Ve výjimečných případech je potřeba návštěvy projednat předem s panem ředitelem Mgr. O. Bacovským, MBA.

S platností od 16.3.2020 po projednání s opatrovníky jsme uzavřeli Týdenní stacionáře DSSV.

Děkujeme za pochopení.

Otevření DSSV po uvolnění opatření:

Odkaz: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

S platností od 18.9.2020 jsou dle nařízení HSHMP č. 11/2020 zrušeny návštěvy v DSSV do 18.10.2020. Ve výjimečných případech je potřeba návštěvy projednat vždy předem s vedoucí střediska.

Děkujeme za pochopení.

 

Na základě vyhlášení „Nouzového stavu“ od 5.10.2020 na 30 dní – jsou i nadále zrušeny návštěvy v DSSV. Ve  výjimečných případech je potřeba návštěvy projednat předem s vedoucími  středisek.

Děkujeme za pochopení.

 

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 a Doporučeného postupu č.17/2020 platného od 2.12. 2020 je nutné dodržovat ze strany návštěv u klientů v DSSV režimová opatření. Je nutné používat po celou dobu návštěv osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Návštěvy je nutné předem zkonzultovat s vedoucími středisek.

Pro návštěvy jsou k dispozici:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘI PROVEDENÍ POC TESTU PRO TŘETÍ OSOBY (NÁVŠTĚVY)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ PRO TŘETÍ OSOBY (NÁVŠTĚVY)