Kontakty

 

Mgr. Martin Kahánek
pověřen řízením organizace 
Tel: +420 257 181 732
Mob.: +420 702 088 912
 
Ing. Zuzana Kantorová
Tel.:    +420 257 181 731
Mob.: +420 731 385 036

 

Sociální úsek:

 

 

Přijímání a evidence žádostí o službu
Bc. Martina Sklenářová
Tel:     +420 233 325 483
Mob:  +420 731 387 037

 

Vyúčtování  úhrad klientů 
Ing. Zuzana Kantorová
Tel.:    +420 257 181 173
Mob.: +420 731 385 036
 

 

Marie Prieložná
Personální oddělení
tel.:    +420 257 181 734
mob.: +420 774 724 198

 

Mgr. Alena Pechá
Vedoucí technického oddělení
tel.:     +420 257 181 733
mob.: +420 774 724 577

 

Dagmar Skalíková 
Ekonomické oddělení
tel.:      +420 257 181 735
mob.:  +420 777 287 606