Informace pro zájemce

 

Zájemce o sociální služby v Domově sociálních služeb Vlašská

Domov sociálních služeb Vlašská poskytuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb.,  ambulantní a pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením ve věku 19 – 64 let se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména schopností zajistit si osobní péči, využívání veřejných míst a služeb a uplatňování práv a nároků. Přednostně jsou přijímáni zájemci, kteří mají trvalý pobyt na území hlavního města Prahy.

Sociální služby v Domově sociálních služeb Vlašská nejsou určeny pro:

 • osoby imobilní,
 • osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá nad postižením mentálním i tak zásadním způsobem, že vyžadují specifickou odbornou péči, kterou jim služba není schopna poskytnout (nepřetržitá lékařská péče, podpůrná přístrojová léčba, uzavřené oddělení),
 • osoby, které potřebují bezbariérový provoz,
 • osoby trpící psychickou poruchou osobnosti na základě psychiatrické diagnózy, která by narušovala klidné soužití s ostatními uživateli služby.

V případě zájmu o poskytnutí sociální služby v DSSV doporučujeme vyplnit níže zobrazený formulář.  Po jeho vyplnění se Vám ozve buď sociální pracovnice, nebo vedoucí vybrané sociální služby. Následně proběhne osobní setkání, při které bude zájemce informován o sociálních službách v DSSV, osobně si prohlédne naše zařízení a budou mu předány potřebné formuláře pro přijetí do sociální služby.  Vyplněné formuláře lze doručit poštou na adresu Domov sociálních služeb Vlašská, Vlašská 25, 118 00 Praha 1) nebo přinést osobně sociální pracovnici DSSV (po předchozí telefonické domluvě).

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním formuláře, zavolejte naší sociální pracovnici Martině Sklenářové (+420 731 387 037), a ona Vám s tím pomůže.

  Vaše jméno a příjmení:

  O kterou sociální službu máte zájem?

  Váš e-mail:

  Telefon:

  Prosíme, uveďte důvod, proč potřebujete využívat naši sociální službu:

   

  Další kroky:

  Po přijetí formulářů je žádost znovu posouzena (vedoucí sociální služby, vedoucí zdravotního úseku, sociálním pracovníkem) a zájemce je písemně informován o výsledku řízení. V případě, že zájemce spadá do cílové skupiny DSSV, je-li volné místo ve vybrané sociální službě a ze strany zájemce zájem trvá, je následně domluven termín začátku poskytování sociální služby a podepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby. V případě, že není ve vybrané sociální službě volné místo a zájemce spadá do cílové skupiny DSSV, je písemně o této skutečnosti informován a zařazen do evidence zájemců o sociální službu (přeje-li si to). V případě, že na základě poskytnutých informací a lékařských zpráv, zájemce nespadá do cílové skupiny DSSV nebo po získání podrobnějších informací nemá o sociální službu již zájem, je o této skutečnosti písemně informován.