Úvodní stránka

Vážení opatrovníci, příbuzní a známí našich klientů,

dovoluji si Vás informovat o schválení sloučení Domova sociálních služeb Vlašská a Centra komunitních služeb Pro život Zastupitelstvem hlavního města Prahy a to k 1. lednu 2023.

Uvědomuji si potřebu stability klientů a vážím si starosti jejich rodin o dobré prostředí, ve kterém jejich blízcí žijí. Chci zdůraznit, že navrhovaná změna nebude mít žádný dopad na klienty zařízení ani na personál v přímé péči. Rád bych všechny ujistil, že klienti se nebudou nikam stěhovat a nedojde ani k žádným změnám v rozsahu poskytované péče. I nadále budeme pracovat na zkvalitňování našich služeb a vytvářet nové služby komunitního charakteru.

Z mého pohledu sloučením organizací dojde k synergii dobré praxe obou zařízení, která pomůže urychlit procesy rozvoje sociálních služeb na území hlavního města, a k provozní optimalizaci.

I nadále budeme pro všechny naše klienty průvodci na cestě k běžnému životu. Vycházíme z jejich vůle, preferencí a skutečných potřeb. Na těchto třech základních veličinách stavíme naše služby.

V případě, jakýchkoliv dotazů, se na mě můžete obrátit mob. +420 702 088 912 nebo kahanek@dssv-vlasska.cz.

S pozdravem                               

Martin Kahánek

pověřen řízením organizace

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zajišťují  základní  činnosti při poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Služba poskytuje ubytování, stravu a pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu v celoroční péči.  Péče je zajišťována odborným personálem a dbá na individuální potřeby klienta.

Týdenní stacionáře

Zajišťují základní činnosti při poskytování  sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Služba poskytuje ubytování, stravu a pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu v rozsahu pracovního týdne od pondělí do pátku.

Centra denních služeb

Zajišťují poskytování sociálních služeb v rozsahu výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností , dopomoc při úkonech osobní  hygieny a poskytují  zajištění stravy klientům.

Chráněné bydlení

Zajišťuje základní činnosti  v rozsahu výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, dopomoc při zajištění  chodu domácnosti, poskytuje ubytování a  stravu nebo dopomoc  při zajištění stravy v celoročním provozu.

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením ve věku od 19 do 64 let

Sociální rehabilitace

Posláním terénních sociálních služeb DSSV je být lidem, kterým službu poskytujeme, jedním z průvodců na cestě k životu bez ústavu. Cílem služby je posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl
využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí. Sociální rehabilitace je prováděna formou Programu, který se zaměřuje na 6 oblastí, jež se vzájemně doplňují. Jedná se o nácviky činností a dovedností spojené s provázením a celoživotním vzděláváním. Službu poskytujeme lidem s chronickým duševním onemocnění a s mentálním
postižením. Služba je určena pro lidi, kteří opustili ústavní sociální zařízení HMP. Služba je poskytována v terénní formě v okrese Kolín, okrese Praha-Východ, konkrétně v Kostelci nad Černými lesy, Říčany, lidem ve věku od 19 let.

Domov sociálních služeb Vlašská

Sídlo: Vlašská 25, Praha 1, PSČ 118 00
IČ: 70875430
datová schránka: q7n3tiz
číslo účtu: 2001220004/6000
číslo účtu pro sponzorské dary: 2001220039/6000
Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám.2

 

Domov sociálních služeb Vlašská je příspěvková organizace, která poskytuje pobytové a ambulantní sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách.

Mgr. Martin Kahánek – pověřený řízením organizace hl.m. Prahy